Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília - SIMONIDESOVÁ, Jana. Adaptačný program zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 12-13, s. 179-184.
  článok

  článok

 2. HELMOVÁ, Milena. Konfliktfähigkeit – wichtiger Aspekt interkultureller Kompetenz im Arbeitsbereich. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 37-47 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. CENTÁROVÁ, Jana - PUSZTIOVÁ, Lea. Vzdelávanie manažérov. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 73-79 online.
  článok

  článok

 4. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Vplyv open space na duševné zdravie zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 171-179 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 5. ČVIRIK, Marián. Trh práce v generačnom kontexte. In Scientia Iuventa 2018. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2018 : zborník príspevkov z [13.] medzinárodnej doktorandskej konferencie : 19. apríl 2018, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. ISBN 978-80-557-1426-4, s. [1-11] online.
  článok

  článok

 6. DANESHJO, Naqibullah - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - DANKOVÁ, Lenka. Vyhľadávanie bezkolíznych trajektórií obslužných priemyselných robotov. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2018. odborná konferencia. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2018 : 12. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vyokých škôl a praxe, 7.-9. február 2018, Stará Lesná. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-553-2914-7, s. 40-1-40-12. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 7. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Health and safety management in companies of all sizes. - Registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2017. International scientific conference. Hradec Economic Days : double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference : january 31st and february 1st, 2017, Hradec Králové, Czech Republic. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-7435-664-3. ISSN 2464-6067, pp. 597-603 online. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 8. ČIEFOVÁ, Michaela. Perception of Intercultural Issues and Cultural Differences in Intercultural Workspace – the Example of Austria. In Gazdaság & Társadalom : Journal of Economy & Society. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2017. ISSN 0865-7823, 2017, év. 9, sz. 1, o. 70-81 online.
  článok

  článok

 9. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Stres a time manažment. In Spravodajca pre HR manažérov a personalistov. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-5992, 14.9.2016, č. 9, s. [1-2], [1,94 NS] online.
  článok

  článok

 10. ADAMOVSKÝ, Peter. Labour market remains rather inflexible. In The Slovak Spectator. - Bratislava : The Rock, 2016, 20. marec 2016, s. [1-2] [2,80 NS] online.
  článok

  článok