Výsledky vyhľadávania

  1. Knižničná a informačná veda XXII. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. 158 s. ISBN 978-80-223-2698-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  2. Ročenka výskumu a vývoja v Slovenskej republike 2002. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2003. 77 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Vybrané ukazovatele organizácií výskumu a vývoja, licencie v Slovenskej republike 2000. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001. 74 s. Vnútorný obchod a služby. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Ročenka výskumu a vývoja v Slovenskej republike 2001. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Ročenka výskumu a vývoja v Slovenskej republike 2000. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001. 75 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Ročenka výskumu a vývoja v Slovenskej republike 1999. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2000. 75 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Wissenschaftliche Publikationen `97 : Universität St.Gallen. St.Gallen : Rektorat der Universität St.Gallen, 1997. 142 s. 100 Jahre HSG, 8. Jahrgang. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. KIM, Steven H. Podstata tvorivosti : Ako tvorivo riešiť zložité problémy. Prekl. Hana Contrerasová. 1. vyd. Bratislava : Open Windows, 1993. 167 s. ISBN 80-85741-01-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 10, prezenčne 0]
  9. Výskumná činnosť Ústavu informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy v rokoch 1990-1993. 1. vyd. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 1993. 42 s. ISBN 80-7098-011-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]