Výsledky vyhľadávania

 1. Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti : revue soutěžního práva = revue of competition law. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Sdružení KAIROS. 4x ročne. ISSN 1804-1183
  časopis

  časopis

 2. The George Washington international law review. Washington : George Washington University. 4x ročne
  časopis

  časopis

 3. Georgetown journal of international law. Washington : Georgetown University Law Center. 4x ročne. ISSN 1550-5200
  časopis

  časopis

 4. Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. 12x ročne. ISSN 1335-6674
  časopis

  časopis

 5. Obchodný vestník. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR. Denne
  časopis

  časopis

 6. Law and policy in international business. Washington : Georgetown University Law Center. Štvrťročne. ISSN 0023-9208
  časopis

  časopis

 7. The George Washington journal of international law and economics. Washington : George Washington University. Trikrát za rok
  časopis

  časopis

 8. Obchodní věstník. Praha : Economia. týždenník. ISSN 1210-2687.
  časopis

  časopis

 9. 9.D.H.K.

  D.H.K. : daňová a hospodářská kartotéka. Praha : Linde. Bez periodicity. ISSN 1210-6739
  časopis

  časopis

 10. 10.Ecolex

  Ecolex : Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht. Wien : MANZ. Mesačník
  časopis

  časopis