Výsledky vyhľadávania

 1. Latin America and the Caribbean 2019 : Policies for Competitive SMEs in the Pacific Alliance and Participating South American countries. Paris : OECD ; Caracas : CAF, 2019. 541 s. SME Policy Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-america-and-the-caribbean-2019_d9e1e5f0-en> ISBN 978-92-64-49542-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online S.(963-1456). ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. VEBER, Jaromír. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2009, dotlač 2014. 734 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ankTwr78gc> ISBN 978-80-7261-200-0. [Počet ex. : 9, z toho voľných 2, prezenčne 7]
 4. SMALLEY, Art. Tvoríme vyvážený ťah : príručka zlepšovania štíhleho výrobného systému pre výrobu, priemyselné prevádzky a priemyslových inžinierov. Preložili: Michal Porubän, Milan Botka. Žilina : Slovenské centrum produktivity, 2009. 114 s. ISBN 978-80-89333-10-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Operations management : an integrated approach. New York : Cambridge University Press, 2008. xxv, 550 s. ISBN 978-0-521-70077-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PODOLINSKÝ, Vladimír. Aktuálne trendy v medzinárodnom zdanení ziskov z podnikania prostredníctvom inštitútu stálej prevádzkarne : dizertačná práca. Škol. Oľga Miková. Bratislava, 2007. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. PATÚŠ, Peter - GÚČIK, Marián. Manažment ubytovacej prevádzky hotela. Banská Bystrica : Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu, 2005. 125 s. Knižnica cestovného ruchu, 8. ISBN 80-88945-81-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. BERÁNEK, Jaromír. Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha : MAG Consulting : GRADA Publishing, 2004. 180 s. Hotely a restaurace. ISBN 80-86724-02-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. VEBER, Jaromír. Produktový a provozní management. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2004. 153 s. ISBN 80-245-0611-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. Implementing domestic tradeable permits : recent developments and future challenges. Paris : OECD, 2002. 275 s. OECD Proceedings. ISBN 92-64-19763-X. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]