Výsledky vyhľadávania

  1. TEREK, Milan. Dotazníkové prieskumy a analýzy získaných dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Rudolf Palenčár, Mária Sakalášová. 1. vydanie. [Košice] : Equilibria, 2019. 200 s. ISBN 978-80-8143-247-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. Lektorovali: Petr Hebák, Václav Čermák. 3. přepracované vydání. Praha : Professional Publishing, 2018. 254 s. ISBN 978-80-88260-10-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. FILIP, Stanislav. Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie. Recenzenti: Ján Hudák, Ladislav Novák. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 106 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-713-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. BETHLEHEM, Jelke. Applied survey methods : a statistical perspective. Hoboken : Wiley, 2009. xi, 375 s. Wiley series in survey methodology. ISBN 978-0-470-37308-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. Praha : Professional Publishing, 2008. 231 s. ISBN 978-80-86946-74-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  6. GIOVANNINI, Enrico. Understanding economic statistics : an OECD perspective. Paris : OECD, 2008. 195 s. ISBN 978-92-64-03312-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. IAROSSI, Giuseppe. The power of survey design : a user's guide for managing surveys, interpreting results, and influencing respondents. Washington, D.C. : The World Bank, 2006. 262 s. ISBN 0-8213-6392-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. PECÁKOVÁ, Iva - NOVÁK, Ilja - HERZMANN, Jan. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2004. 146 s. ISBN 80-245-0753-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  9. Výsledky konjunkturálneho prieskumu v priemysle, v stavebníctve a vo vnútornom obchode - 7/2001. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001. 12 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Výsledky konjunkturálneho prieskumu v priemysle, v stavebníctve a vo vnútornom obchode - 1/2001. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001. 12 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]