Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia - ČONKOVÁ, Monika. Životný štýl ako determinant zdravia. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 215-225 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 2. HUDEC, Miroslav. Disseminating statistical data by short quantified sentences of natural languages. In New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS]. increasing data relevance for all : international biennial scientific conference. New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS] : increasing data relevance for all : [proceedings of international biennial scientific conference] : 14-16 March 2017, Brussels. - [Brussels] : [Eurostat], 2017, pp. 1-4.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera. Rozhodovacie stromy v programe SAS Enterprise Miner. In Nitrianske štatistické dni 2017. Konferencia. Nitrianske štatistické dni 2017 : zborník abstraktov a príspevkov z konferencie Nitrianske štatistické dni 2017, konanej v dňoch 16. - 17. marca 2017 v Nitre. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. ISBN 978-80-88946-75-5, s. 33-38 online. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 4. TEREK, Milan. Regional incomes structure analysis based on complex survey data. In APLIMAT 2017. conference on applied mathematics. APLIMAT 2017 : 16th conference on applied mathematics : proceedings : Bratislava, January 31 - February 2, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4650-2, pp. 1504-1512. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 5. TEREK, Milan. Navrhovanie komplexných štatistických prieskumov a niektoré možnosti analýzy z nich získaných dát. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 7-19.
  článok

  článok

 6. LUBYOVÁ, Martina - SODOMOVÁ, Eva - KARASOVÁ, Katarína. Participation in lifelong learning in Slovakia revisited - has anything changed recently? A comparison of 2007 and 2011 AES microdata results. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 66-86.
  článok

  článok

 7. TEREK, Milan. Auxiliary information in nonresponse and coverage error problems solution in statistical surveys. In From challenges to opportunities: development of transition countries in the globalization era. international conference. From challenges to opportunities: development of transition countries in the globalization era : proceedings book : 5th international conference, 17 December 2016, Elbasan, Albania. - Tiranë : Shpresa print, 2016. ISBN 978-9928-4396-1-1, pp. 40-52. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 8. TEREK, Milan. Information channels effectiveness assessment on the basis of data from statistical survey. - Registrovaný: Scopus. In Scientific Annals of Economics and Business. - Iasi : University of Iasi. ISSN 2501-3165, 2016, vol. 63, no. 2, pp. 225-235. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 9. TARAGEL, Valér. Problém neodpovedania vo výberových skúmaniach. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 55-62 online. VEGA 1/0092/15 "Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov".
  článok

  článok

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Patient satisfaction as part measuring performance under the conditions of health facilities. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 7th international scientific conference : april 23 - 24, 2015, Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. ISBN 978-80-7454-482-8, s. 854-864.
  článok

  článok