Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. CV, jeho druhy a využitie. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 25.7.2016, [s. 1-2], [2,15 NS] online.
  článok

  článok


 2. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Katarína Stachová, Nadežda Jankelová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 455 s. [27,54 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-80-8168-532-3. [Počet ex. : 16, z toho voľných 4, prezenčne 4]

 3. BARTALOSOVÁ, Erika. Nové trendy na globálnom trhu práce. In Letná škola slovenských ekonómov. Zborník príspevkov z Letnej školy slovenských ekonómov 2014 : recenzovaný zborník : Belušské Slatiny, Slovensko, 29. 9. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3934-0, s. 1-9 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. LITTVOVÁ, Zuzana. Trendy využívania eRecruitmentu. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2013. ISSN 1335-1044, 2013, roč. 19, č. 2, s. 10-12,16. ESF 26240120032. Dostupné na : <https://www.slaspo.sk/tmp/asset_cache/link/0000056575/2_2013.pdf>
  článok

  článok


 5. ONDREJOVÁ, Zuzana - HULAJOVÁ, Ľubica. English for the Faculty of International Relations : textbook. Recenzentky Eva Tandlichová, Marta Grossmanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 194 s. [10,59 AH]. ISBN 978-80-225-3655-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 6. ANTALOVÁ, Mária - CHINORACKÁ, Andrea - PŘÍVARA, Andrej. Ľudské zdroje a personálny manažment. Recenzenti Ján Frišták, Viola Šuterová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 326 s. [17,04 AH]. ISBN 978-80-225-3742-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 4]

 7. NOVÁK, Jaromír. Didaktika personalistiky. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Alena Horáčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 245 s. [16,75 AH]. ISBN 978-80-225-3573-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 8. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Personálny marketing a personálny manažment. Recenzenti: Marta Matulčíková, Jozef Králik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 265 s. [17,07 AH]. ISBN 978-80-225-3594-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 4]

 9. HANÁK, Róbert. Existuje súvislosť medzi rozhodovacími stratégiami TTB, WADD a CWS indexom, alebo predikujú vaše osobné vlastnosti spôsob akým sa rozhodujete? In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2012. ISBN 978-80-970759-2-7, s. 30-35.
  článok

  článok


 10. PUŠKELOVÁ, Mária. Moderné metódy riadenia ľudských zdrojov v medzinárodných cestovných kanceláriách ako nástroj na zvýšenie konkurencie na trhu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 4, s. 97-102.
  článok

  článok