Výsledky vyhľadávania

 1. JAROŠOVÁ, Jana. Rotácia práce zvyšuje flexibilitu podniku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 248-253.
  článok

  článok


 2. FARKAŠOVÁ, Viera. Inovatívne prístupy v organizácii práce žien. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 9-10, s. 111-112.
  článok

  článok


 3. ARTEMOV, Andrey. Základní lexikální jednotky konceptu "pracovní činnost" v ruštině v komparaci s češtinou. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 2, s. 79-90.
  článok

  článok


 4. MINÁRIK, Peter. Návrat do práce po materskej dovolenke - úspešný projekt či ilúzia? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 2, s. 36-37.
  článok

  článok


 5. LIPNICKÁ, Milena. Podstata tímov v školskom prostredí. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1336-9849, 2015, roč. 10, č. 3, s. 13-16.
  článok

  článok


 6. JAROŠOVÁ, Jana. Kreatívne techniky (2.). In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 6, s. 62-65.
  článok

  článok


 7. ROLKOVÁ, Monika. Keď zamestnanec urobí chybu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 7-8, s. 105-107.
  článok

  článok


 8. ĎURICOVÁ, Jitka. Proč (ne)zaměstnat absolventa? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 9, s. 32-33.
  článok

  článok


 9. JAROŠOVÁ, Jana. Máte v kolektíve mobbera? In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 2-3, s. 117-120.
  článok

  článok


 10. KOPČÍKOVÁ, Mária. Delegovanie v pracovnom procese. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-060X, 2013, roč. 7, č. 10, s. 74-76.
  článok

  článok