Výsledky vyhľadávania

 1. JAKÚBEK, Ivan - MARKUŠ, Jozef - REPČÍKOVÁ, Jindra. Terciárna sféra na prelome tisícročí : Súčasnosť a perspektívy vývoja. 1. vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1992. 246 s. Štúdie, č. 3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. ŠEVČÍK, Ľuboš. Služby v socialistickom reprodukčnom procese súčasnosti : kandidátska dizertačná práca. Školiteľ: Ladislav Rendoš. Bratislava, 1989. 191 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. FILLOVÁ, Beata. Reprodukcia životného prostredia v podmienkach intenzifikácie národného hospodárstva : kandidátska dizertačná práca. Škol. Vladimír Zapletal. Bratislava, 1987. 176 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KRÁĽ, Miloš. Niektoré problémy hodnotenia efektívnosti zapojenia národného hospodárstva do medzinárodnej deľby práce : kandidátska dizertačná práca. Škol. Štefan Torma. Bratislava, 1986. 179 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha