Výsledky vyhľadávania

 1. GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. Symmetric recessions and asymmetric recoveries. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 277-283 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. KNAPIK, Peter. Politické a ekonomické riešenia dlhovej krízy (paradoxy, protirečenia, makro-mikro). In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 26, s. 197-212. VEGA 1/105712.
  článok

  článok

 3. TOKÁROVÁ, Mária. Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, marec 2013, roč. 1, č. 1, s. 37-45 online. VEGA č. 1/01/103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167840/1_vydanie_marec_2013.pdf>
  článok

  článok

 4. KNAPIK, Peter. Reprodukčný proces v období krízy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 226-252, CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 5. DUJAVA, Daniel. Časovo náročná produkcia v modeli reálneho ekonomického cyklu. In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému : nekonferenčný recenzovaný zborník projektov mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 a č. 2315026. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3541-0, s. [1-18]. PMVP 2315026, VEGA 2/0068/09.
  článok

  článok

 6. DARMO, Ľubomír. Teoretický pohľad na príčiny finančnej krízy z roku 2008 a dlhovej krízy v Európe. In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému : nekonferenčný recenzovaný zborník projektov mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 a č. 2315026. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3541-0, s. [1-17]. VEGA 1/0379/12.
  článok

  článok

 7. ZWIEBOVÁ, Darina. Štátny bankrot. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 24-31. VEGA 1/0549/10.
  článok

  článok

 8. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Bariéry efektívnosti reprodukčného procesu v agrárnom sektore Slovenskej republiky. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2000. ISSN 0013-3035, 2000, roč. 48, č. 3, s. 333-348.
  článok

  článok

 9. VIESTOVÁ, Kristína. Logistika v manažmente výroby. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1996. ISSN 0013-3035, 1996, roč. 44, č. 11, s. 896-897. Recenzia na: Logistika v manažmente výroby / Juraj Stern. 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 1996. - ISBN 80-225-0778-4.
  článok

  článok