Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLER, Philip et al. Principles of Marketing. 8th European Edition. Harlow : Pearson, 2020. 689 s. ISBN 978-1-292-26956-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. TKÁČ, Juraj - SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 1077 s. ISBN 978-80-571-0207-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ARMSTRONG, Gary - KOTLER, Philip - OPRESNIK, Marc Oliver. Marketing : An Introduction. 14th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 676 s. ISBN 978-1-292-29486-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Die Macht der Meinungsführer : von Celebrities bis zu Influencern. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Buch, 2020. 255 s. Read More. ISBN 978-3-95601-226-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 5. 5.Hooked

  EYAL, Nir - HOOVER, Ryan. Hooked : How to Build Habit-Forming Products. London : Portfolio/Penguin, 2019. 246 s. ISBN 978-1-59184-778-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. FinTechs - Rechtliche Grundlagen moderner Finanztechnologien. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2019. 475 s. ISBN 978-3-7910-4595-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SOLOMON, Michael R. et al. Marketing : Real People, Real Decisions. 3rd European Edition. Harlow : Pearson, 2019. 586 s. ISBN 978-1-292-22719-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BLYTHE, Jim - MARTIN, Jane. Essentials of Marketing. 7th Edition. Harlow : Pearson, 2019. 361 s. ISBN 978-1-292-24410-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. On Business Model Innovation. Boston : Harvard Business School Publishing, 2019. 163 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-63369-687-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. STN EN ISO 14024: Environmentálne značky a vyhlásenia : environmentálne označovanie typu I : zásady a postupy : (ISO 14024: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 20 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]