Výsledky vyhľadávania

  1. ČIHOVSKÁ, Viera et al. Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu [elektronický zdroj]. Recenzovali: Jaroslav Kita, Andrej Kriváň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [169 s., 10,22 AH]. KEGA 018EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4208-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
    Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu

    elektronická kniha

  2. OECD factbook 2010 : economic, environmental and social statistics [elektronický zdroj]. Paris : OECD, 2010. USB kľúč. ISBN 978-92-64-08403-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Regions: statistical yearbook 2006 : data 2000-2004 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. CD-ROM. Panorama of the European Union. ISBN 92-79-01801-9. ISSN 1681-9322. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. Regions: statistical yearbook 2004 [elektronický zdroj]. Luxembourg : European Communities, 2004. CD-ROM. General statistics. ISBN 92-894-7222-7. ISSN 1681-9322. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]