Výsledky vyhľadávania

 1. MAZUREK, Jiří - MIELCOVÁ, Elena. On the Relationship Between Selected Socio-Economic Indicators and Student Performances in the PISA 2015 Study. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 2, s. 22-39.
  článok

  článok

 2. HEKELJ, Marija. Globalizačné trendy v televíznej tvorbe pre deti a mládež v Českej republike. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 613-618.
  článok

  článok

 3. MAREŠ, Albert. Digital models of production workplaces creation. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 57–60 online. VEGA 1/0853/16.
  článok

  článok

 4. BARTÁK, Pavel. Promyšlený onboarding zrychlí produktivitu nováčka i jeho ochotu ve firmě zůstat. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 9, s. 26-27.
  článok

  článok

 5. ČERVENKOVÁ, Alena. Budoucnost rozvojových programů je v mobilitě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 9, s. 6-7.
  článok

  článok

 6. BARTOŠOVÁ, Miroslava - HUŠEK, Zdeněk. Výkonnost strategie vzdělávání ověříte měřením konkrétní akce. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1801-4690, leden-únor 2012, roč. 8, č. 1, s. 45-48.
  článok

  článok

 7. TICHÝ, Miroslav. Celoživotné vzdelávanie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 7-8, s. 74-80.
  článok

  článok

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Operačný program Doprava. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 1, s. 70-75.
  článok

  článok

 9. HUDEC, Marián. Do lavíc v každom veku. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2010. ISSN 1336-9857, november 2010, č. 11, s. 46-47.
  článok

  článok

 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Stratégia operačného programu - výskum a vývoj. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 6, s. 83-86.
  článok

  článok