Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 146  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005118 xcla^"
 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Vzdelávacie výstupy a kritické myslenie. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 2-3, s. 4-10.
  článok

  článok

 2. JANUROVÁ, Katarína. Program Európskej únie - ERAZMUS+. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 9, s. 26-29.
  článok

  článok

 3. ŠKODOVÁ, Martina - BALÁŽOVIČ, Ľuboš - BARTO, Peter. Profesijná príprava budúcich učiteľov geografie na Slovensku. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2020. ISSN 1335-9258, 2020, roč. 28, č. 1, s. 18-23.
  článok

  článok

 4. ANÝŽOVÁ, Petra. Návratnost terciárního vzdělávání v růstu kompetencí a platu: mezinárodní srovnání. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 150-152.
  článok

  článok

 5. HIGGINS, Martyn. Conflicting and competing roles and expectations: the conundrum of failing social work students on placements. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2017. ISSN 1213-6204, Winter 2017, vol. 17, no. 1, p. 38-46.
  článok

  článok

 6. ČEKANOVÁ, Katarína - PAULIKOVÁ, Alena - RUSKO, Miroslav. Sustainable development - a methodology of assessing the level of implementation of principles sustainable development at technical universities in Slovakia. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 27–34 online. VEGA 1/0990/15.
  článok

  článok

 7. BITTNER, Anton - KRAJČOVIČ, Jozef. Akreditácia EUR-ACE – značka kvality vysokoškolského vzdelávania. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 20-25 online.
  článok

  článok

 8. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Korektné používanie jazyka v akademickom písaní. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 75-92 online.
  článok

  článok

 9. KÁDÁR, Beáta. Including Labour Market Proposals in Higher Education Offers. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2017. ISSN 1338-6581, 2017, roč. 6, č. 2, s. 89-100.
  článok

  článok

 10. FRÁNEK, Tomáš - KELBLOVÁ, Lucie. Gender není sprosté slovo. Rovnost existuje, bariéry pro ženy ale nemizí. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 12, s. 28-29.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.