Výsledky vyhľadávania

 1. KARELOVÁ, Klaudia. Komparácia kvality podnikateľského prostredia krajín V4 : dizertačná práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 175 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). Compiled by: Paulína Krnáčová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 367 s. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). Edited by: Ivana Prusenovská, Kateřina Stanovská. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. online 308 s. ISBN 978-80-248-4279-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Enhancing Competitiveness in Central Asia. Paris : OECD, 2018. 198 s. Competitiveness and Private Sector Development. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/enhancing-competitiveness-in-central-asia_9789264288133-en> ISBN 978-92-64-28812-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings of Fourth International Scientific-Business Conference, December 13, 2018, (Belgrade, Serbia). 1st Edition. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans... [et al.], 2018. online [653 s.]. ISBN 978-86-80194-15-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. SME and Entrepreneurship Policy in Kazakhstan 2018. Paris : OECD, 2018. 234 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-kazakhstan-2018_9789264301450-en> ISBN 978-92-64-30144-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden. Paris : OECD, 2018. 186 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-sweden_9789264085268-en> ISBN 978-92-64-08520-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. Paris : OECD, 2018. 191 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-indonesia-2018_9789264306264-en> ISBN 978-92-64-30625-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Corporate Governance in Lithuania. Paris : OECD, 2018. 174 s. Corporate Governance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-lithuania_9789264302617-en> ISBN 978-92-64-30260-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu. workshop. Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu : zborník príspevkov z workshopu, ktorý sa uskutočnil dňa 9.3.2018. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-42-9.