Výsledky vyhľadávania

  1. Studia bibliographica Posoniensia. I/2008. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2008. 254 s. ISBN 978-80-89303-12-0. ISSN 1337-0723. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  2. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Spolupracovala Alena Miltová. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  3. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. [Počet ex. : 22, z toho voľných 18, prezenčne 4]
  4. Bibliografia 2000 : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 2000. Bratislava : STIMUL, 2001. 282 s. ISBN 80-88982-45-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. KIMLIČKA, Štefan. Spracovanie zoznamov publikačnej činnosti, ohlasov a aktivít : metodika prípravy podkladov a zaraďovania publikácií, ohlasov a aktivít do kategórií. Bratislava : Stimul, 1998. 56 s. ISBN 80-85697-87-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  6. KIMLIČKA, Štefan. Publikačná činnosť : evidencia, vykazovanie a informačné systémy o publikačnej činnosti a citáciách podľa medzinárodných štandardov. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 1997. 95 s. ISBN 80-85697-57-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  7. SLANČOVÁ, Dana. Praktická štylistika. 2. uprav. a dopln. vyd. Prešov : Štefan Franko, Slovacontact, 1996. 173 s. ISBN 80-901417-9-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]