Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 84  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005256 xcla^"
 1. ABRASHKIN, Mikhail - BARKOVSKAYA, Victoria - MUCEA, Bogdan-Nicolae. Economic Mechanism of Innovative Development of High-Tech Engineering at the Country Regional Level. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 1, s. 1-10.
  článok

  článok

 2. MALEGA, Peter - ŠTOBER, Martin. Možnosti zlepšenia činnosti podniku využitím reinžinieringu. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2017. ISSN 1337-7094, 2017, č. 36, s. 38-44.
  článok

  článok

 3. ŘEPA, Václav. eGovernment and process driven public administration. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 1, s. 33-43.
  článok

  článok

 4. HRAŠKOVÁ, Dagmar - CHLEBÍKOVÁ, Darina. Vplyv organizačnej zmeny na konkurencieschopnosť podniku. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference : Praha, Česko 25. 10. 2013. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1959-3, s. 161-170.
  článok

  článok

 5. ČEPELOVÁ, Anna. Zvyšovanie výkonnosti územnej samosprávy prostredníctvom reinžinieringu. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 3, s. 39-49.
  článok

  článok

 6. MATISKOVÁ, Darina - SLÁVIKOVÁ, Gabriela. Možnosti zvyšovania produktivity práce a praktiky podnikového manažmentu. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 3, s. 52-53.
  článok

  článok

 7. SALAJKOVÁ, Dita. Řízení výkonnosti společnosti. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 0026-8720, Říjen 2011, roč. 46, č. 10, s. 78-79. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-53419780-rizeni-vykonnosti-spolecnosti>
  článok

  článok

 8. LUKOSZOVÁ, Xenie. SCM v dynamickém prostředí. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 1211-0957, únor 2011, roč. 17, č. 2, s. 32-34.
  článok

  článok

 9. ŠOLC, Marek - MIKLOŠ, Vojtech - PETRÍK, Jozef. Nástroje zlepšovania kvality - Kaizen versus reinžiniering. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2011. ISSN 1338-5127, 2011, roč. 3, č. 1, s. 130-143.
  článok

  článok

 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Reinžiniering - radikálna premena podniku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 5, s. 62-65.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.