Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠ, Ivan. Ukrajinské reformy – ani zázrak, ani katastrofa. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 34-37.
  článok

  článok


 2. KREJČÍ, Jan - MARŠÍKOVÁ, Ivona. Made in China 2025: Dohnat a předehnat. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 3, s. 16-35.
  článok

  článok


 3. JESNÝ, Martin. Únia ide meniť energetiku normami aj peniazmi. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 43-44.
  článok

  článok


 4. MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva - HABÁNIK, Jozef. Public administration in the territory of the Slovak Republic after 1990. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 1, s. 52-64.
  článok

  článok


 5. SORIĆ, Petar. Real convergence of EU economies: do structural breaks matter? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 8, s. 691-714.
  článok

  článok


 6. STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Úspěchy a problémy Abenomiky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 3, s. 131-150.
  článok

  článok


 7. KMEŤKOVÁ, Zuzana. Globalizácia politiky Slovenskej republiky. In Global media journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2016. ISSN 1339-5246, 2016, roč. 4, č. 1, s. 97-103.
  článok

  článok


 8. MACKENZIE, Iveta. Mergers & acquisitions in the European Union acquisition activity analysis. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 658-667 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. Zrýchlenie gréckeho defaultu bude drsné. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 2. júla 2015, roč. 25, č. 26, s. 28-30.
  článok

  článok


 10. POLISHCHUK, Elena - TIKHONOVA, Elina - SHCHENYATSKIY, Alexey. The Human capital as an object of the human resources management. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 4, s. 33-37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213978/Socialno_ekonomicka_revue_volume_4_2015.pdf>
  článok

  článok