Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠ, Ivan. Ukrajinské reformy – ani zázrak, ani katastrofa. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 34-37.
  článok

  článok


 2. KREJČÍ, Jan - MARŠÍKOVÁ, Ivona. Made in China 2025: Dohnat a předehnat. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 3, s. 16-35.
  článok

  článok


 3. MALIČKÁ, Lenka. Development of Municipal Indebtedness in the SR in Period of 2000- 2015 with Accent on Structural Break. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 1337-9313, 2018, roč. 10, č. 1, s. 45-52.
  článok

  článok


 4. JESNÝ, Martin. Únia ide meniť energetiku normami aj peniazmi. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 43-44.
  článok

  článok


 5. MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva - HABÁNIK, Jozef. Public administration in the territory of the Slovak Republic after 1990. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 1, s. 52-64.
  článok

  článok


 6. SORIĆ, Petar. Real convergence of EU economies: do structural breaks matter? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 8, s. 691-714.
  článok

  článok


 7. STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Úspěchy a problémy Abenomiky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 3, s. 131-150.
  článok

  článok


 8. BRIGANTI, Francesco. Post-Brexit Politics of the EU: Multiple Players in Multiple Cores? In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2017. ISSN 1337-5482, 2017, vol. 26, no. 3-4, s. 23-34.
  článok

  článok


 9. KMEŤKOVÁ, Zuzana. Globalizácia politiky Slovenskej republiky. In Global media journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2016. ISSN 1339-5246, 2016, roč. 4, č. 1, s. 97-103.
  článok

  článok


 10. MACKENZIE, Iveta. Mergers & acquisitions in the European Union acquisition activity analysis. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 658-667 CD-ROM.
  článok

  článok