Výsledky vyhľadávania

 1. GAUGER, Iryna - ŚLEDZIEWSKA, Katarzyna. Is a Model of Comprehensive Regionalism Trade-Increasing for V4 Countries? Sectoral Approach. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, s. 21-39.
  článok

  článok


 2. SHEPELEV, Maximilian. Regional integries in the crisis of globalism. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 24-27.
  článok

  článok


 3. GOZORA, Vladimír. Ekonomická diferenciácia prihraničných regiónov Slovenska s Poľskom. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, 2016, roč. 12, č. 1, s. 17-22.
  článok

  článok


 4. DELOVAROVA, Leila - KUKEYEVA, Fatima. Regionalisation and integration in Central Asia: migration issues. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2014. ISSN 1335-2741, 2014, roč. 17, č. 2, s. 134-149.
  článok

  článok


 5. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Regionalizácia Slovenska. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 2-3, s. 105-108.
  článok

  článok


 6. GRÁC, Róbert. Možnosti využitia priestorovej autokorelácie v kontexte demogeografickej regionalizácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1210-1095, 2013, roč. 23, č. 2, s. 18-34.
  článok

  článok


 7. HNÁT, Pavel - STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Evropská unie a Japonsko: politická ekonomie dohody o volném obchodu. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2013. ISSN 1804-1280, 2013, roč. 18, č. 3, s. 75-95.
  článok

  článok


 8. KAŠPAR, Petr. Politická integrace na jihoamerický způsob. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2012. ISSN 0543-7962, 2012, roč. 36, č. 1, s. 33-36.
  článok

  článok


 9. FOJTÍKOVÁ, Karin. Základní východiska regionální politiky ČR. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. 1-10.
  článok

  článok


 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Regionálne disparity na Slovensku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 3, s. 72-76.
  článok

  článok