Výsledky vyhľadávania

 1. Logistics International Conference LOGIC 2017. International conference. Proceedings of the 3rd Logistics International Conference : Belgrade, Serbia, 25. - 27. may 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Belgrade : Faculty of Transport and Traffic Engineeiring University of Belgrade, 2017. online [283 s.]. ISBN 978-86-7395-373-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. online [269 s.]. ISBN 978-80-7510-243-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Entrepreneurship and management. International conference on applied economics contemporary issues in economy. Entrepreneurship and management : proceedings of the 9th international conference on applied economics contemporary issues in economy : 22-23 june 2017, Toruń, Poland [elektronický zdroj]. Reviewers: Paweł Baranowski, Blanka Bazsová ... [et al.]. 1st ed. Toruń : Institute of Economic Research : Polish Economic Society Branch in Toruń, 2017. online [290 s.]. ISBN 978-83-65605-07-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2017: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings : Third International Scientific-Business Conference LIMEN 2017 : Belgrade, Serbia, December 14, 2017 [elektronický zdroj]. 1st edition. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans : Faculty of Engineering Management : Modern Business School, 2017. online [822 s.]. ISBN 978-86-80194-09-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. Mezinárodní konference. Aktuální problémy cestovního ruchu : [recenzovaný] sborník z 10. mezinárodní konference : cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy : Jihlava 25. - 26. února 2015 [elektronický zdroj]. Editoři/editors: Stanislava Pachrová, Martina Doležalová. 1st ed. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. online [542 s.]. ISBN 978-80-88064-09-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 2nd international scientific conference : 10th – 11th september 2014, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. CD-ROM [445 s.]. ISBN 978-80-248-3520-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika a řízení podniku ve 21. století : sborník recenzovaných příspěvků z 1. mezinárodní vědecké konference : 12. - 13. září 2012, Ostrava [elektronický zdroj]. Ostrava : Katedra podnikohospodářská Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava : Katedra managementu Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. CD-ROM [420 s.]. Dostupné na : <http://www.ekf.vsb.cz/erp21/cs/okruhy/index.html> ISBN 978-80-248-2768-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3074-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Vybraný súbor slovenských technických noriem : úplné texty podľa vášho výberu [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006. CD-ROM. Normy systému manažérstva kvality. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]