Výsledky vyhľadávania

 1. Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2017: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings : Third International Scientific-Business Conference LIMEN 2017 : Belgrade, Serbia, December 14, 2017 [elektronický zdroj]. 1st edition. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans : Faculty of Engineering Management : Modern Business School, 2017. online [822 s.]. ISBN 978-86-80194-09-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. Mezinárodní konference. Aktuální problémy cestovního ruchu : [recenzovaný] sborník z 10. mezinárodní konference : cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy : Jihlava 25. - 26. února 2015 [elektronický zdroj]. Editoři/editors: Stanislava Pachrová, Martina Doležalová. 1st ed. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. online [542 s.]. ISBN 978-80-88064-09-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 2nd international scientific conference : 10th – 11th september 2014, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. CD-ROM [445 s.]. ISBN 978-80-248-3520-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika a řízení podniku ve 21. století : sborník recenzovaných příspěvků z 1. mezinárodní vědecké konference : 12. - 13. září 2012, Ostrava [elektronický zdroj]. Ostrava : Katedra podnikohospodářská Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava : Katedra managementu Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. CD-ROM [420 s.]. Dostupné na : <http://www.ekf.vsb.cz/erp21/cs/okruhy/index.html> ISBN 978-80-248-2768-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3074-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Vybraný súbor slovenských technických noriem : úplné texty podľa vášho výberu [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006. CD-ROM. Normy systému manažérstva kvality. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Kvalita produkcie. Seminár. Kvalita produkcie : zborník prednášok zo semináru pedagógov študijného odboru Kvalita produkcie, konaný pod záštitou dekana Hutníckej fakulty prof. Ing. Karela Tomáška, CSc. : Herľany, 13.-14. september 2005 [elektronický zdroj]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. CD-ROM. ISBN 80-8073-338-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. HEIZER, Jay - RENDER, Barry. Operations management : principles of operations management : student CD-ROM [elektronický zdroj]. 7th ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2004. CD-ROM. ISBN 0-13-101943-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří. Kompendium statistického zpracování dat [elektronický zdroj]. Praha : ACADEMIA, 2002. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]