Výsledky vyhľadávania

 1. 1.MANEKO

  MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SPEKTRUM STU. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.maneko.sk> ISSN 1338-5127.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  časopis

  časopis

 3. Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Radovan Ďugel - DRaM. 4x ročne. ISSN 1335-9231
  časopis

  časopis

 4. Perspektivy jakosti : odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šiření znalostí o managementu. Praha : Česká společnost pro jakost. 4x ročne. ISSN 1214-8865
  časopis

  časopis

 5. Svět kvality. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Bartoň - QSV Quality Service. 4x ročne. ISSN 1211-2011
  časopis

  časopis

 6. Svět jakosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. České Budějovice : Bartoň QSV. 4x ročne. ISSN 1211-2011
  časopis

  časopis

 7. eNOVINY [elektronický zdroj]. Bratislava : VERLAG DASHÖFER. Bez periodicity. Dostupné na : <www.enoviny.sk> ISSN 1336-4014.
  elektronický časopis

  elektronický časopis