Výsledky vyhľadávania

 1. POLLÁK, František et al. Crisis Management of Corporate Reputation- Analysis of selected E-Commerce Entities in Times of Global Pandemics. In International Journal of Management Science and Business Administration. - Zagreb : Inovatus Usluge. ISSN 1849-5664, 2021, vol. 7, no. 2, pp. 28-34 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 2. BELÁS, Jaroslav et al. Firemní management. Recenzenti: Tomáš Klieštik, Elena Fetisovová, Luboš Smrčka. [1. vydání]. Žilina : GEORG, 2018. 288 s. [24,5 AH]. ISBN 978-80-8154-222-0.
 3. LESÁKOVÁ, Dagmar. Consumption : in the period of unemployment and retirement. Reviewers: Mária Rostášová, Dana Simova. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 125 s. [6,25 AH]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-7552-901-5.
 4. KITA, Pavol. [Obchodný manažment]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 480-482. Recenzia na: Obchodný manažment / Viera Čihovská, Monika Matušovičová ; recenzovali: Jaroslav Kita, Ľubomír Drahovský. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-8168-515-6.
  článok

  článok

 5. SITÁŠOVÁ, Jana. Obchodný personál – prístupy k jeho riadeniu v podmienkach konkurenčného prostredia : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2016. 170 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ČIHOVSKÁ, Viera - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Obchodný manažment. Recenzovali: Jaroslav Kita, Ľubomír Drahovský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 266 s. [15,1 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14. ISBN 978-80-8168-515-6. [Počet ex. : 15, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 7. POTISKOVÁ, Ingrid. Potenciál využitia informačných technológií v obchodnej činnosti. In Technológie okolo nás... : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3945-6, s. 87-91 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. REIFF, Marian. Využitie Huffovho modelu pri riadení v maloobchode : [prezentácia z kolokvia Maloobchod v priestore a v čase] : Smolenice, 18. - 19. apríl 2013 [elektronický zdroj]. Smolenice, 2013. online [6 s., 2,1 NS]. Dostupné na : <http://www.regionalnageografia.sk/kolokvium/>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. HRUŠOVSKÁ, Dana. Teoretické východiská odbytových stratégií diferencovaných podľa životného cyklu výrobkov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. LESÁKOVÁ, Dagmar. Age in shopping behaviour. In 1st International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : book of proceedings, part 1 : 4th-6th October 2012, Dubrovnik, Croatia. - Dubrovnik : Accent, 2012. ISBN 978-953-7930-00-4, pp. 307-311. VEGA 1/0612/12. Dostupné na : <https://issuu.com/tvranes/docs/book_of_proceedings_part_1/315>
  článok

  článok