Výsledky vyhľadávania

 1. LORKO, Matej - SERVÁTKA, Maroš - ZHANG, Le. Improving the Accuracy of Project Schedules. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Production and Operations Management. - New York : John Wiley & Sons. ISSN 1937-5956, 2020, vol. 0, no. 0, pp. [1-14] online.
  článok

  článok

 2. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Kvantitatívne metódy projektového riadenia pre ekonómov. Recenzovali: Petr Fiala, Juraj Pekár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2020. [137 s.] [6,10 AH]. ISBN 978-80-89962-56-3.
 3. ZAHUMENSKÝ, Peter. Business Intelligence ako nástroj podpory manažérskeho rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2019. 178 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. LESÁKOVÁ, Dagmar - DAŇO, Ferdinand. Transferovateľné zručnosti pre 3. stupeň štúdia. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [144 s.] [7,2 AH]. KEGA 001 EU-4/2017. ISBN 978-80-7598-484-5.
 5. TARIŠKOVÁ, Natália. Scrum a projektový manažment. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 573-582 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 6. MIZLA, Martin. Využitie metódy Kanban v projektovom manažmente. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 23 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. FILO, Peter - NEKOLOVÁ, Veronika. Key Study - Cooperation of University and Companies in the Field of Project Training. In Inovatívne vzdelávacie metódy. Medzinárodná konferencia. Inovatívne vzdelávacie metódy: motivácia lektorov a študentov = školská reforma zdola: Education - Motivation - Innovation : zborník z medzinárodnej konferencie, Obchodná fakulta EU, 2018, Bratislava, Slovensko. - Bratislava : ABC - Academic Business Centrum, 2018. ISBN 978-80-972600-2-6, s. 27-31.
  článok

  článok

 8. MAJERNÍK, Milan et al. Intelligent Production Management - Progressive Trends. Reviewers: Vojtech Dirner, Andrzej Pacana, Bartel van de Walle. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. [301 s.] [15 AH]. ISBN 978-0-578-40290-1.
 9. BREZINA, Ivan - VARGA, Ladislav. Využitie programu PrimaveraP6 pri plánovaní rozoberania likvidovaných vozidiel. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 29. november - 1. december 2017 / 29. listopad - 1. prosinec 2017, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4455-9, s. 5-11 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. MIHOK, Jozef et al. Integrated enterprise management and production quality. Reviewers: Stanisław Gedek, Dana Dluhošová, Svitlana Strelnyk Olexandrivna. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 452 s. [22,6 AH]. ISBN 978-3-00-055589-3.