Výsledky vyhľadávania

 1. RUSKO, Ivan. Transformácie firiem a hľadanie nových vízií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 29-31.
  článok

  článok

 2. MASÁR, Matej. Stav projektového manažmentu v podmienkach Slovenskej a Českej republiky. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 13, č. 8, s. 1-10.
  článok

  článok

 3. JANKOVÁ, Nikoleta. Nároky na obsluhu strojov najlepšie splnia stroje. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Sep 2017, č. 8-9, s. 42-45.
  článok

  článok

 4. VEČEŘA, Pavel. Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 44-51.
  článok

  článok

 5. CHOCHOLA, Martin. Change management není krabičkou poslední záchrany. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 6, s. 44-46.
  článok

  článok

 6. BURGER, Ivan. Ako neprísť o "podnikové striebro"? Prečo podniky čoraz viac potrebujú manažment poznatkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 1/2017, roč. 22, zoš. 84, s. 24-27.
  článok

  článok

 7. MIHÁLYI, Gabriel - SOJAKOVÁ, Zuzana - HRONEC, Štefan. Vzdelanie a vzdelávanie ako základný determinant efektívneho hospodárenia v samospráve. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 106-111 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ALEXY, Július. Ekonomika zmien a inovácie v procese tvorby hodnoty. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 439-462.
  článok

  článok

 9. KOZOK, Martin - ŠOTTNÍK, Filip - ČÁNIK, Martin. Quick responsible manufacturing - sila času. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 16-19.
  článok

  článok

 10. LAVRENČÍK, Petr. Solvency II - řízení a organizace procesu výpočtů. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 3, s. 44-45.
  článok

  článok