Výsledky vyhľadávania

 1. ČONKOVÁ, Andrea - ČONKA, Peter. Juvenilná kriminalita ako výchovný problém. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2019 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2019. ISBN 978-80-225-4651-5, s. 3-9 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. VOKOUNOVÁ, Dana - HANKOVÁ, Silvia. Porovnanie slovenskej a arabskej kultúry : názory na život. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 25-33.
  článok

  článok

 3. PASTORÁKOVÁ, Erika - BRKALOVÁ, Žaneta. Potreba životného poistenia z pohľadu požiadaviek osobných rodinných financií. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 307-314 online. VEGA 1/0827/18.
  článok

  článok

 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav - FABIČOVIC, Ján. O kresťanskej demokracii. 1. vydanie. [Berlin] : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018. 62 s. ISBN 978-80-570-0072-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. PEKÁR, Miroslav et al. Identifikácia kľúčových faktorov prenosu vlastníctva v podnikateľskej praxi. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 247-253 online. Interreg CE1158 ENTER-transfer.
  článok

  článok

 6. BOSÁK, Martin. Michal Bosák : americko-slovenský podnikateľ a bankár. Recenzenti: Roman Holec, Peter Švorc. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2018. 536 s. [26,80 AH]. ISBN 978-80-973219-0-1.
 7. VOKOUNOVÁ, Dana. Aké sú v súčasnosti roly členov rodiny? In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 196-204 CD-ROM. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok

 8. DINŽÍKOVÁ, Iveta et al. Culture et civilisation françaises. Relecture scientifique: Daniel Lančarič, Eva Švarbová. 1. édition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 186 s. [10,32 AH]. KEGA 030EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4548-8. [Počet ex. : 27, z toho voľných 24, prezenčne 2]
 9. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. [20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 15, prezenčne 3]
 10. ČECH, Ľubomír. Islam v premenách času : základné otázky islamskej ortodoxie a ortopraxe. Recenzenti: Dalibor Vlček, Rudolf Kucharčík. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 166 s. [10,71 AH]. ISBN 978-80-225-4559-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]