Výsledky vyhľadávania

  1. Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. Reviewers: Radoslav Štefančík, Tompos Anikó. 1st edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 256 s. Probleme und Chancen der Globalisierung, Band 12. ISBN 978-3-339-10052-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. DOLINSKÁ, Viktória. Akulturačné štúdie pre ekonómov : kultúrne odlišnosti medzinárodného pracovného prostredia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 90 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-324-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. VETRÁKOVÁ, Milota - KLINCKOVÁ, Jana. Efektívna komunikácia - predpoklad úspešnosti manažéra. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2013. 249 s. ISBN 978-80-557-0602-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. The new economic diplomacy : decision-making and negotiation in international economic relations. Edited by Nicholas Bayne and Stephen Woolcock. 3rd ed., revised and updated. Farnham : ASHGATE, 2011. xxi, 426 s. Global finance. ISBN 978-1-4094-2541-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. HOGAN, Kevin. Tajný jazyk byznysu : jak každého přečíst do tří vteřin. Brno : Computer Press, 2010. xvii, 170 s. ISBN 978-80-251-2370-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. BOREC, Tomáš. Manažéri na cudzom parkete : ako prekonávať nástrahy interkultúrnej komunikácie. Bratislava : Neopublic Porter Novelli, 2009. 218 s. ISBN 978-80-970227-5-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  7. MALHOTRA, Deepak - BAZERMAN, Max H. Negotiation genius : how to overcome obstacles and achieve brilliant results at the bargaining table and beyond. New York : Bantam Books, 2008. 343 s. ISBN 978-0-553-38411-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  8. OLEJÁROVÁ, Miriam. Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2007. 85 s. ISBN 978-80-8083-507-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  9. OLEJÁROVÁ, Miriam. Ausgewählte Themenbereiche der Kommunikation. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2007. 107 s. ISBN 978-80-8083-509-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  10. WERTH, Lioba - THUM, Christopher. Obchodní obědy a večeře : jak úspěšně využít jejich potenciál. Prekl. Johana Dudichum. Praha : ASPI, 2007. 107 s. ISBN 978-80-7357-282-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]