Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 63  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005478 xpca^"
 1. HARUMOVÁ, Anna. Correct Application of Transfer Pricing and Impact on Business Reporting. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 68-88 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 157 s. [9,20 AH]. ISBN 978-80-225-4564-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 3. LUKÁČIK, Martin et al. Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0444/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. Oponenti: Erik Šoltés, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava, 2017. 14 s. VEGA 1/0444/15.
 4. ČAS, Marcel. Klasická dichotómia a jej platnosť v kontexte finančnej krízy v USA : dizertačná práca. Školiteľ: Magdaléna Přívarová. Bratislava, 2017. 169 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina. Zostavovateľ: Brian König ; web editor: Martin Lukáčik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [181 s., 11,13 AH]. ISBN 978-80-225-4392-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Teoretické vymedzenie modelu rastu založeného na obmedzeniach platobnej bilancie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 492-507. VEGA 1/0393/16 "Európska únia v pokrízovom období - makroekonomické a mikroekonomické aspekty".
  článok

  článok

 7. MEGYESIOVÁ, Silvia. Význam priemyselnej výroby v rámci hospodárstiev krajín EÚ. In Financie, účtovníctvo, dane 2015 so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4176-3, s. 80-85 CD-ROM. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok

 8. KUPKOVIČ, Patrik. The Interaction of Monetary and Fiscal Policy in Monetary Union. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 551-559 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 156 s. [9,38 AH]. ISBN 978-80-225-4198-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 10. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia : praktikum. Ekonomická teória II. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 218 s. [5,47 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-248-3. [Počet ex. : 24, z toho voľných 14, prezenčne 7]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.