Výsledky vyhľadávania

 1. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). 1st Edition. Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019. CD-ROM 536 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019 (Abstracts): Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Abstracts from Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). 1st Edition. Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019. CD-ROM.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. JANKELOVÁ, Nadežda. Normatívne a deskriptívne ponímanie rozhodovania : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 114 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. NECHYBA, Thomas J. Microeconomics : an intuitive approach. 2nd ed. Boston : CENGAGE Learning, 2017. 772 s. ISBN 978-1-305-11594-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BOULOCHER, Véronique - RUAUD, Sabine. Analyse de marché : de la définition au diagnostic. 5e éd. Paris : Vuibert, 2017. 286 s. ISBN 978-2-311-40345-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ŠPIČKA, Jindřich. Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2017. 173 s. ISBN 978-80-7400-664-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SCHMAL, Stanislaw. Konsolidierungswellen und Prognoseverhalten von Finanzanalysten : eine empirische Untersuchung der M&A-Aktivität von US-amerikanischen Unternehmen. Wiesbaden : Springer Gabler, 2016. 314 s. Research. ISBN 978-3-658-14581-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. Recenzenti: Juraj Stern, Juraj Pavlíček. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 155 s. [7,8 AH]. VEGA 1/0229/14. ISBN 978-80-225-4316-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. VENKATESAN, Rajkumar - FARRIS, Paul W. - WILCOX, Ronald T. Cutting-edge marketing analytics : real world cases and data sets for hands on learning. Upper Saddle River : Pearson, 2015. 300 s. ISBN 978-0-13-355252-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost : výpočty v Excelu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. príl., tab. Řízení školy. ISBN 978-80-7478-483-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]