Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠEKOVÁ, Miroslava. Evolution of Value Added Tax Gap in the Slovak Republic. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 159-164. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. MANDŽÁK, Peter. Čas na zelené verejné financie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 4, s. 17-20 online.
  článok

  článok

 3. SIKA, Peter. Gendering the Christmas Allowance and Its Eligibility. In ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : Economic and Social Challenges. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. ISBN 978-80-87291-25-2. ISSN 2571-1776; e-ISSN 2694-796X, pp. 517-530 online. VEGA 1/0251/19, VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 4. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra - LUKÁČ, Jozef. Effectiveness of Vat Collection in the Slovak Republic. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2019. ISSN 2585-8785, 2019, vol. 12, no. 1, s. 45-52. I-18-110-00.
  článok

  článok

 5. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Revenue and Expenditure Analysis from the Point of View of the State Budget Balance. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 361-368. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 6. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - BOÓR, Matej. Rozpočtová teória, politika a prax. Recenzovali: Pavol Ochotnický, Radovan Majerský. 2. prepracované a doplnené vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [207 s.] [14,48 AH]. ISBN 978-80-7598-630-6. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 7. DUBROVINA, Nadiya - GUR`JANOVA, L. S. - NEUBAUEROVÁ, Erika. Osobennosti formirovanija bjudžetov na različnych urovnjach ierarchii v stranach JeS: opyt Slovakii. In Sociaľni, ekonomiko-pravovi ta finansovi vyklyky v umovach globaľnych transformacij : monografija. - Charkiv : VŠEM - CHNEU im. Kuznecija, 2019. ISBN 978-80-89654-57-4, s. 26-45.
  článok

  článok

 8. RABATINOVÁ, Marcela. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Instruments (Case II - Value Added Tax in Slovakia). In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 124-147 [1,24 AH]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 9. PAVELKA, Ľuboš. Svetlé zajtrajšky Eurozóny. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 21. mája 2018, roč. 28, č. 115, s. 28.
  článok

  článok

 10. MANDŽÁK, Peter. Transparentný rozpočet – most medzi štátom a občanmi? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 3-6 online.
  článok

  článok