Výsledky vyhľadávania

 1. ČIERNIK, Anton. Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii. Recenzenti: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2018. 240 s. [11 AH]. ISBN 978-80-87500-93-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Pohľad na súčasnú úroveň rozpočtovania režijných nákladov v systéme plánov a rozpočtov vo výrobnom podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok


 3. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Aktuálne trendy v rozpočtovaní režijných nákladov : vedecká monografia. Vedeckí recenzenti: Ján Závadský, Daniela Rybárová. 1. vyd. Trenčín : SK Professional, 2016. 155 s. [8,24 AH]. VEGA 1/0857/16. ISBN 978-80-969676-1-2.

 4. BRINDZOVÁ, Zuzana. Rozpočtový informačný systém pre samosprávu (RISSAM). In VS online - Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5968, 9.4.2015, [s. 1], [2,70 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/rozpoctovy-informacny-system-pre-samospravu-rissam-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fS2vt9gp0H6DayX0xicUK50/?query=rozpo%E8tov%FD+informa%E8n%FD+syst%E9m+pre+samospr%E1vu&serp=1>
  článok

  článok


 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BRINDZOVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : vybrané problémy. Zostavovateľ: Zuzana Brindzová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 261 s. [11,68 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/s3zfAaSjka> ISBN 978-80-225-4142-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]

 6. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Programové rozpočtovanie v podmienkach vybraných miest SR. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov III. : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4019-3, s. 112-120 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok


 7. GREGOVÁ, Elena - DENGOVÁ, Elena. Program budgeting at the level of municipality government in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In ICESS 2014. International conference on economics and social science. ICESS 2014 : 2nd International conference on economics and social science, July 29-30, 2014, Shenzhen, China. - Newark : Information Engineering Research Institute, 2014. ISBN 978-1-61275-068-2, p. 45-51. ITMS 26110230083.
  článok

  článok


 8. TKÁČ, Karel - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Úlohy controllingu v podniku. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 496-501 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok


 9. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňová asignácia v kontexte rozpočtovo-daňového určenia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1336-3301, 2014, roč. 11, č. 2, s. 7-26.
  článok

  článok


 10. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Application of controlling in risks management for local government programme bugdets. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 7th international scientific conference : 8th - 9th september 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3631-7, s. 745-752. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok