Výsledky vyhľadávania

 1. FODRANOVÁ, Iveta. Turizmus treba zachrániť adresnými opatreniami. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2020. ISSN 1335-4701, 30. novembra 2020, roč. 28, č. 230, s. 6.
  článok

  článok

 2. FODRANOVÁ, Iveta. Docestujú rekreačné poukážky? In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2020. ISSN 1335-4701, 2. apríla 2020, roč. 28, č. 65, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://komentare.hnonline.sk/komentare/2123981-docestuju-rekreacne-poukaz>
  článok

  článok

 3. FRASCH, Alexander. Economic Impacts of Boeing Aircraft Groundings on Selected Subjects in Avation Industry. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 101-111 online.
  článok

  článok

 4. NAŇÁKOVÁ, Martina. Comparison of Labor Productivity in Tourism and the Other Sectors of the Slovak Economy. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 355-365 online. I-19-102-00 M.
  článok

  článok

 5. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Impact of Innovative Background of the Economy on Performance and Competitiveness in the Tourism Industry. - Registrovaný: Scopus. In African journal of hospitality tourism and leisure. - Helderkruin : [Central University of Technology]. ISSN 2223-814X, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 1-13 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. FIFEKOVÁ, Elena. Prichádza súmrak globalizácie? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 2, s. 14-19. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 7. FODRANOVÁ, Iveta - TOMAJKOVÁ, Katarína. Assessing the Social Carrying Capacity of Sucha Bela Gorge. - Registrovaný: Scopus. In Sustainable Development of Mountain Territories. - Vladikavkaz : North Caucasian Mining and Metallurgical Institute. ISSN 2499-975Х, 2020, vol. 12, no. 2, pp. 257-264 online.
  článok

  článok

 8. MICHÁLKOVÁ, Anna - MARKOVIČOVÁ, Laura - KUBIČKOVÁ, Viera. Study of Social Sustainability in Tourism in the Danube Region in Slovakia. In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 212-229 online [1 AH]. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 9. LIPKOVÁ, Ľudmila - MADIYAROVA, Ainur - BLEMBAYEVA, Aigerim. Importance of State Regulation of the Tourism Industry in the Kazakhstan. - Registrovaný: Scopus. In E3S Web Conference. The 1st International Conference on Business Technology for a Sustainable Environmental System : E3S Web of Conferences. - Les Ulis Cedex : EDP Sciences, 2020. ISSN 2555-0403; ISBN 9781713808596, pp. 1-12 online.
  článok

  článok

 10. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. The Use of Multicriteria Analysis to the Selection of the Holiday Destinations. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 136.
  článok

  článok