Výsledky vyhľadávania

  1. Academic and applied research in military and public management science. Budapest : National university of public sevice. 4x ročne. ISSN 2498-5392. Dostupné na : https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
    časopis

    časopis

  2. ČasOpis : študentský odborný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-9593. Dostupné na : http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/StudentskyOdbornyCasopis
    časopis

    časopis