Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 195  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005704 xcla^"
 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  článok

  článok

 3. JURECKI, Rafał - POLIAK, Miloš. The Impact of the Safe Following Distance onto the Traffic Safety. In Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : EDIS-Publishing House UNIZA, 2024. ISSN 1335-4205, 2024, vol. 26, no. 1, s. A37-A49.
  článok

  článok

 4. KANDERA, Miroslav. Modelovanie bilancie povrchových vôd rozšírené o simulovanie podzemných vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 32-36.
  článok

  článok

 5. PEKÁREK, Štěpán. Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 4, s. 440-476.
  článok

  článok

 6. ELMINEJAD, Ali. Contagious Defaults in Interbank Networks. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 2, s. 104-123.
  článok

  článok

 7. ANDRÁŠIK, Ladislav. On the Nature/Reasons for the Long-Term Non-Linearity of Economic Development. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 1, s. 45-73.
  článok

  článok

 8. HRUDKA, Jaroslav et al. Analýza vplyvu vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd pomocou CFD simulácie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 1-2, s. 29-35.
  článok

  článok

 9. BOGÁR, Michal - MOLDABAEVA, Zhanar. IOT Device for Sleep Apnea Detection. In TIEES 2022: Trends and Innovations in E-business, Education, and Security. International Scientific Web-Conference of Scientists and Ph.D. Students or Candidates. TIEES 2022: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Tenth International Scientific Web-conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : The Slovak Society for Economic Informatics, 2022. ISSN 2729-8493, pp. 22-31.
  článok

  článok

 10. VAŇO, Boris. Aký môže byť dlhodobý demografický vývoj na Slovensku? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 3, s. 3-18.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.