Výsledky vyhľadávania

 1. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Dostupné na : <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13. Medzinárodná vedecká konferencia. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013 [elektronický zdroj]. Recenzenti Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková ... [et al.]. [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. CD-ROM [858 s.]. ISSN 1336-5878. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12. Medzinárodná vedecká konferencia. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012 [elektronický zdroj]. [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. CD-ROM 1038, 158 s. ISSN 1336-5878. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11. Medzinárodná vedecká konferencia. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011 [elektronický zdroj]. [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. CD-ROM [654 s.]. ISSN 1336-5878.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '09. Medzinárodná vedecká konferencia. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '09 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice, 29. september - 1. október 2009 [elektronický zdroj]. Žilina : Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. CD-ROM. ISSN 1336-5878.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Africa development indicators 2007 [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2007. CD-ROM. ISBN 978-0-8213-7289-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. World development report 1978-2007 : with selected world development indicators 2006 [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2007. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha