Výsledky vyhľadávania

 1. ROSLING, Hans. Factfulness : Ten Reasons We're Wrong About the World - And Why Things Are Better Than You Think. New York : Flatiron Books, 2018. 342 s. ISBN 978-1-250-10781-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. CD-ROM [437 s.]. ISBN 978-80-8121-616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. They defend our freedoms : 30 years of the Sakharov Prize. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 173 s. ISBN 978-92-846-1584-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Building an inclusive Mexico : policies and good governance for gender equality. Paris : OECD, 2017. 262 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/building-an-inclusive-mexico_9789264265493-en> ISBN 978-92-64-26548-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Education at a Glance 2017 : OECD Indicators. Paris : OECD, 2017. 452 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en> ISBN 978-92-64-27976-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. How's Life? 2017 : Measuring Well-Being. Paris : OECD, 2017. 403 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2017_how_life-2017-en> ISBN 978-92-64-26557-8. ISSN 2308-9660. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Interrelations between public policies, migration and development in Georgia. Paris : OECD/CRRC-Georgia, 2017. 174 s. OECD development pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policy-migration-and-development-in-georgia_9789264272217-en> ISBN 978-92-64-27220-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. EU SILC 2016 : indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 33 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-557-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. EU SILC 2016 : zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 80 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-556-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. CD-ROM [451 s.]. ISBN 978-80-8121-552-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]