Výsledky vyhľadávania

 1. MATULČÍKOVÁ, Marta. Optimalizácia ďalšieho profesijného vzdelávania zamestnancov kariérnym poradenstvom. In Vzdělávání dospělých 2017 - v době rezonujících společenských změn. mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2017 - v době rezonujících společenských změn : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12.11.2017. - Praha : Česká andragogická společnost, 2018. ISBN 978-80-906894-2-8, s. 31-40.
  článok

  článok

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Career Guidance Services in Employer Entities and Life-Long Education. In NORDSCI 2018. Conference. NORDSCI 2018 : Nordsci Conference Proceedings on Social Sciences, 17-19 July 2018, Helsinki, Finland. - Sofia : Saima Consult, 2018. ISBN 978-619-7495-00-3. ISSN 2603-4107, pp. 245-253.
  článok

  článok

 3. STRACOVÁ, Erika. Centrá zdieľaných služieb na Slovensku a ich prepojenosť na náš spracovateľský priemysel. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 21-25 online. I-18-103-00.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. Radu za groš nemôže dať každý. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 9, s. 40-41.
  článok

  článok

 5. PARÁKOVÁ, Romana. Poradenstvo v marketingu – prístupy a perspektívy : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2015. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KROŠLÁKOVÁ, Monika - NOVOTOVÁ, Jana. Dynamika personálno-poradenského trhu v Európskej únií a na Slovensku. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 173-181 CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 7. MARHEFKOVÁ, Anna. Kariéra a kariérne poradenstvo v personálnom manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MATULČÍKOVÁ, Marta. The Role and importance of counselling services in the labor market. In Personnel marketing and personnel management : select issues : peer-reviewed proceedings of scholarly articles : VEGA 1/0053/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3906-7, s. 68-79. VEGA 1/0053/2012.
  článok

  článok

 9. MARHEFKOVÁ, Anna. Kariéra a kariérne poradenské služby. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PARÁKOVÁ, Romana. Market of consulting services. In MERKÚR 2014. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3993-7, pp. 141-146 [CD-ROM]. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok