Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 34  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005770 xpca^"
 1. IVANIČKOVÁ, Mariana - BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Analysis of the Process of Basic Modules of Social Services Information System. In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 51-55. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 2. SIKA, Peter. Availability of Social Services in the Slovak Republic in the Context of Population Aging. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 99th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin ; Koprivnica : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : University North, 2023. ISSN 1849-7535, pp. 21-28. VEGA 1/0226/23, VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 3. PORUBANOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik. Planning Methods and Their Use in the Achievement of the Quality of Civil Population. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 94-103 online.
  článok

  článok

 4. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 9, s. 15-23.
  článok

  článok

 5. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14. 1/0216/14, VEGA, Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitualizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy.
 6. SIPKOVÁ, Ľubica. Finančné hospodárenie zariadení sociálnych služieb v regiónoch Slovenska. In RELIK 2017: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2017: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků ; 10. ročník mezinárodní vědecké konference, 9.-10. listopadu 2017, (Praha, Česká republika). - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, s. 414-424 online.
  článok

  článok

 7. BUKOVOVÁ, Sylvia. Sociálna ekonómia a sociálna ekonomika. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 86-92 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0709/15 (50%). 1/0784/15, VEGA, Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu.
  článok

  článok

 8. HUSÁKOVÁ, Mária. K niektorým otázkam tvorby infraštruktúry sociálnych služieb v Slovenskej republike. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 191-198 CD-ROM. VEGA 1/0216/14. 1/0216/14, VEGA, Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitualizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy.
  článok

  článok

 9. SZÜDI, Gábor. Transformation Process of the Slovak Elderly Care Services. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 855-861 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. HUSÁKOVÁ, Mária. Opatrovateľská služba vo väzbe na starnutie populácie a zamestnanosť – výzvy a bariéry. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 2, s. 5-12 online. VEGA 1/0103/12, ITMS 26240120032. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.