Výsledky vyhľadávania

  1. BLAHOVÁ, Naďa. Rizika bank a jejich regulace. 1. vydání. Osnice : Ekopress, 2018. 283 s. ISBN 978-80-87865-47-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  2. KRIELE, Marcus - WOLF, Jochen. Value-Oriented Risk Management of Insurance Companies. London : Springer, 2014. 378 s. EAA Series. ISBN 978-1-4471-6304-6. ISSN 1869-6929. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. SANDSTRÖM, Arne. Handbook of solvency for actuaries and risk managers : theory and practice. Boca Raton : CRC Press : Chapman & Hall/CRC, 2011. 1055 s. Chapman & Hall/CRC finance series. ISBN 978-1-4398-2130-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. GRÜNWALD, Rolf - HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. Praha : Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha : EKOPRESS, 2006. 410 s. ISBN 80-86929-11-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  6. Assessing the solvency of insurance companies. Paris : OECD, 2003. 148 s. Policy issues in insurance, no. 4. ISBN 92-64-10189-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. CIPRA, Tomáš. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha : Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 80-86119-54-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  8. Insurance solvency supervision : OECD country profiles. Paris : OECD, 2002. 298 s. ISBN 92-64-19703-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  9. Le contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance : panorama des pays de l'OCDE. Paris : OECD, 2002. 318 s. ISBN 92-64-29703-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. ARTIS, Michael - MARCELLINO, Massimiliano. Fiscal solvency and fiscal forecasting in Europe. San Domenico (FI) : European University Institute, 1998. 41 s. EUI Working paper ECO, No. 98/2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]