Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005867 xpca^"
 1. TKÁČ, Michal - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj na Slovensku, v Dánsku a Fínsku z pohľadu Stratégie Európa 2020. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 223-235 online.
  článok

  článok

 2. VONGREJ, Marián. The Course "Economic history" as the part of the international project "Improving the quality of doctoral study and promotion of international research at the University of Economics in Bratislava". In Naukovo-doslidna robota v sistemi pidgotovki fachivciv-pedagogiv u prirodničij, technologičnij ta ekonomičnij galuzjach. Vseukrajinskaja naukovo-praktičnaja konferencija. Naukovo-doslidna robota v sistemi pidgotovki fachivciv-pedagogiv u prirodničij, technologičnij ta ekonomičnij galuzjach : materiali V. Vseukrajinskoj naukovo-praktičnoj konferenciji z mižnarodnoju učastju, 15-17 veresnja 2015 roku, Berdjans`k. - Berdjans`k : Berdjans`kij deržavnij pedagogičnij universitet, 2015, s. 187-189.
  článok

  článok

 3. KOPKÁŠ, Peter. Akcie Marie Curie - aktuálne výzvy pre špecifický program ľudia. In SCOPE : enewsletter o 7. rámcovom programe EÚ. - Bratislava : Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 2013. ISSN [nemá], 2013, č. 2, s. 14, [1 NS] online. Dostupné na : <http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/newsletter/SCOPE-II-2013.pdf>
  článok

  článok

 4. MRÁZ, Stanislav. 45. výročie Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane mesiaca a iných nebeských telies. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 2, s. 119-130.
  článok

  článok

 5. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Spolupráca pri implementácii poznatkov - významný faktor konkurencieschopnosti podnikov a kvality vysokých škôl. - Registrovaný: Web of Science. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 463-468. VEGA 1/0330/08. 1/0330/08, VEGA, Zhodnotenie zmien podnikateľských štruktúr v dôsledku integračných procesov pri kooperácii malých a stredných podnikov, osobitne družstiev.
  článok

  článok

 6. IVANOVÁ, Pavlína. Inovačné prostredie Fínska. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 2, s. 246-257. VEGA 1/0478/08. 1/0478/08, VEGA, Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky.
  článok

  článok

 7. KARABAŠOVÁ, Ľudmila. Klastre ako subjekty podporujúce inovácie a kooperáciu s výskumným sektorom. In Uplatnenie inovatívnych pracovných technológií v praxi : zborník príspevkov z odbornej konferencie v rámci projektu ITMS 11220100684 "Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií". - Košice : VÚSI, 2008. ISBN 978-80-89383-01-6, s. 64-75.
  článok

  článok

 8. GONDA, Vladimír. Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej stratégie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2007. ISSN 1335-9746, 2007, roč. 6, č. 11, s. 95-103.
  článok

  článok

 9. PARDELOVÁ, Ružena. 5. medzinárodná vedecká vedecká konferencia doktorandov AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach, fakulta Hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 18. máj 2006. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2006. ISSN 1336-3514, 2006, roč. 4, č. 1, s. 208-215.
  článok

  článok

 10. SANDTNEROVÁ, Soňa - ŠOLTÉS, Erik. Zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokého školstva v Slovenskej republike vo svetle Bolonského procesu. In Forum statisticum Slovacum. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420, 2006, roč. 2, č. 4, s. 170-177.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.