Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTURC, Boris - PILCH, Ctibor. Finanční matematika. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Petr Červínek. 1. vydání. Brno : Yotta, 2020. [67 s.] [3,3 AH]. ISBN 978-80-270-8779-2.
 2. TRNKOVÁ, Nikola - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Life Insurance and Precautionary Savings. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 149-155. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. Míňaj a šetri súčasne. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 3, s. 7.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. Výnosy bez rizika. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 3, s. 6.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. Účty pre deti a mládež. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 1, s. 18.
  článok

  článok

 6. ROMANOVÁ, Anita et al. Ekonomické aplikácie v MS Office. Recenzenti: Matej Černý, František Korček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 243 s. [19,11 AH]. ISBN 978-80-225-4574-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 1]
 7. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra - RAGÁNYOVÁ, Veronika. Finding the most proper term deposit for 24 months in the Slovak Republic using multi-criteria decision-making methods. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 322-329 online.
  článok

  článok

 8. Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. Redakčné a zostaviteľské práce: Peter Badura, Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar ; recenzenti: Ján Šebo, Tomáš Virdzek, Pavol Poklemba. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [115 s., 8,79 AH]. ISBN 978-80-225-4335-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Dva rozdielne finančné produkty – sporenie a poistenie. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 25-29 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. FERANECOVÁ, Adela et al. Selecting the savings account in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2016, vol. 14, no. 4, pp. 8-16 online.
  článok

  článok