Výsledky vyhľadávania

 1. CIPRA, Tomáš. Pension demand and utility: the life annuity puzzle. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920, 2014, roč. 64, č. 3, s. 213-232.
  článok

  článok

 2. ČEH ČASNI, Anita. Housing Wealth Effect on Personal Consumption: empirical Evidence from European Post-Transition Economics. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920, 2014, roč. 64, č. 5, pp. 392-406.
  článok

  článok

 3. YASEEN, Muhammad Rizwan - MEHMOOD, Irfan - ALI, Quasim. Comparative analysis of the food and nutrients demand in developing countries: the case of main vegetable products in South Asian countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 12, pp. 570-581. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/138483.pdf>
  článok

  článok

 4. PŮLPÁNOVÁ, Lenka V. Understanding government consumption. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2013. ISSN 0322-788X, 2013, vol. 93, no. 2, s. 15-29. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0173899/180213q2.pdf>
  článok

  článok

 5. CZESANÝ, Slavoj. Vývoj hospodářského cyklu v Evropské unii. In Statistika : ekonomicko-statistický časopis. - Praha : Český statistický úřad, 2004. ISSN 0322-788X, 2004, roč. 40, č. 5, s. 415-426.
  článok

  článok

 6. Der Überfluss - die neue Herausforderung. In Marketing Journal, 1992, roč. 25, č. 1, s. 18-21.
  článok

  článok

 7. ROSS, J. Počemu ekonomičeskaja reforma poterpela krach v Vostočnoj Jevrope i Rossii, a v Kitaje uvenčalas' uspechom? In Voprosy ekonomiki, 1992, č. 11, s. 42-52.
  článok

  článok

 8. BUREŠ, I. Zákazník budoucnosti. Posun v pojetí hodnot. In Praktická škola marketingu, 1991, č. 10, s. 17-20.
  článok

  článok

 9. PRZECISZEWSKI, T. Reforma gospodarcza a realizacja celów spolecznych. In Ekonomista, 1990, roč. 90, č. 1, s. 27-50.
  článok

  článok