Výsledky vyhľadávania

 1. DZUROVÁ, Mária - PAHOLKOVÁ, Barbora. Consumerism as a lifestyle. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, p. 112-120. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok


 2. SURMANOVÁ, Kvetoslava - FURKOVÁ, Andrea - REIFF, Marian. Estimation and analysis of consumption function in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2015. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2015 : conference proceedings of the 33rd International conference : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. - Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, s. 767-771 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 3. ŠTOFILOVÁ, Jana. Individuálna spotreba. In Vedecká rozprava k téme "Trh, obchod a individuálna spotreba" : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 v redakcii Kristíny Viestovej. - Košice : PHF v Košiciach, 2008. ISBN 978-80225-2633-3, s. 146-149.
  článok

  článok


 4. Vedecká rozprava k problému spoločenskej zodpovednosti obchodu : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 v redakcii Kristíny Viestovej : Bratislava, november 2006. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 126 s. ISBN 80-225-2243-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. MICHALOVÁ, Valéria et al. Súkromná a verejná spotreba v období transformácie ekonomiky SR : VÚ 0023/1992. Bratislava : Výskumný ústav oblastného plánovania, 1992. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]