Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005968 xpca^"
 1. ONDREJKOVÁ, Anna. Aktivity proti násiliu na deťoch na internete. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 205-216 online.
  článok

  článok

 2. FERČÍKOVÁ, Veronika - ČERNĚNKO, Tomáš. Performance of Slovak municipalities and their service provision in the area of child care. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM Publishing House, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-17 CD-ROM. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 3. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Impact of School Food and Food Advertising on Children and Adolescent Eating Behaviours. In Promotion of healthy lifestyle in European countries. - Lublin : Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2015. ISBN 978-83-942111-1-0, s. 464-486. VEGA 1/0635/14. 1/0635/14, VEGA, Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku.
  článok

  článok

 4. PONGRÁCZ, Eva. Proszociális értékek a szociális gazdaságban. In Remény : katolikus hetilap. - Senec : Glória Társulat, 2015. ISSN 1335-6534, 2015, évf. 26, sz. 35, o. 7.
  článok

  článok

 5. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Náhradná starostlivosť o dieťa. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-0448, 2014, roč. 8, č. 1, s. 22.
  článok

  článok

 6. HUSÁKOVÁ, Mária. Profesionálna rodina v procese optimalizácie organizačných foriem ústavnej výchovy. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 152-159. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. SIKA, Peter. Rezortný systém starostlivosti o deti a mládež s poruchami správania pri výkone súdnych rozhodnutí. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 628-635. VEGA 1/0330/11. 1/0330/11, VEGA, Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike.
  článok

  článok

 8. HUSÁKOVÁ, Mária - SIKA, Peter. Súčasný stav a plnenie rozvojových zámerov v ústavnej starostlivosti v Slovenskej republike z pohľadu zabezpečenia práv dieťaťa. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, Marec 2011, roč. 4, č. 1, s. 73-83. ITMS 26240120032. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  článok

  článok

 9. POLÁČIKOVÁ, Zuzana - PALOVIČOVÁ, Barbora. Balance between family life and work in the EU. In Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize? : sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference : Dolní Moravice, 7. až 9. září 2011. - Ostrava - Poruba : VŠB - Technická univerzita Ostrava, [2011]. ISBN 978-80-248-2458-1, s. 454-460. EU MVP 2315020.
  článok

  článok

 10. BAŠISTOVÁ, Alena - PONEVSKÁ, Monika. Vybrané oblasti sociálnej prevencie. Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o., 2010. 115 s. [5,60 AH]. ISBN 978-80-89383-11-5.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.