Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLAHOR, Ľudomír et al. Long-Term Social Care – The Problem of Sustainable Financing in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9337-9, pp. 529-537 online.
  článok

  článok

 2. LIESKOVSKÁ, Vanda - PAVLOV, Peter. Vplyv vybraných aspektov neurovedy na kvalitu života seniorov. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 226-236 online. APVV-17-0564, VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 3. PORUBANOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik. Planning Methods and Their Use in the Achievement of the Quality of Civil Population. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2018, vol. 6, no. 2, pp. 94-103 online.
  článok

  článok

 4. VOKOUNOVÁ, Dana. Seniori – ich zdravie, pocity a názory. In New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration. International scientific conference. New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration : proceedings of the 12th annual international scientific conference : 9. - 10. november 2017, Znojmo, Czech Republic. - Znojmo : Private College of Economic Studies Znojmo, 2017. ISBN 978-80-87314-90-6. ISSN 2336-7431, s. 394-401 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok

 5. LENÁRTOVÁ, Mária - ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Effective Communication as a Condition for Well-Provided Nursing Care. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, p. 379 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. KAVČÁKOVÁ, Eva - REMIÁŠ, Peter. Audit as a Quality Assessment Tool. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, p. 381 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. VACOVÁ, Iveta - RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Impact of Non-Medical Aspects of the Perception of the Quality of Health Care. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, p. 378 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina et al. The De-institutionalisation of Care for Older People in the Czech Republic and Slovakia : National Strategies and Local Outcomes. In Social Services Disrupted : Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 978-1-78643-210-0, pp. 239-258 [1 AH].
  článok

  článok

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Manažment zdravotnej starostlivosti seniorov. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 346-356 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 10. LIPTÁKOVÁ, Erika - ČONKOVÁ, Monika. Podniky poskytujúce sociálne služby v Košickom samosprávnom kraji z pohľadu starnutia populácie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 50-61.
  článok

  článok