Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. "Naozaj? Ako vieš?" : ako pokrivené vnímanie zvyšuje stres a chybovosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 26-27.
  článok

  článok


 2. Vyhorená organizácia. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 5-7.
  článok

  článok


 3. RIEDL ČERNÍKOVÁ, Barbora. Well-being a jeho význam v zaměstnání. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 54.
  článok

  článok


 4. KOPČÍKOVÁ, Mária. Prvý raz manažérom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 78-79.
  článok

  článok


 5. PECLOVÁ, Jana. Lékařův průvodce vyhořením. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 3, s. 20.
  článok

  článok


 6. Vyhoření není na týden. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 3, s. 14-19.
  článok

  článok


 7. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 3, s. 12-17.
  článok

  článok


 8. MUNTEAN, Cristina. Klid a radost v práci? Chce to jen změnu myšlení. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 22-24.
  článok

  článok


 9. ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Jak na syndrom vyhoření? In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 9, s. 21-28.
  článok

  článok


 10. ULČIN, Peter. Zákony pracovního stresu. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 11, s. 52-55.
  článok

  článok