Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. "Naozaj? Ako vieš?" : ako pokrivené vnímanie zvyšuje stres a chybovosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 26-27.
  článok

  článok


 2. Vyhorená organizácia. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 5-7.
  článok

  článok


 3. KOPČÍKOVÁ, Mária. Prvý raz manažérom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 78-79.
  článok

  článok


 4. PECLOVÁ, Jana. Lékařův průvodce vyhořením. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 3, s. 20.
  článok

  článok


 5. Vyhoření není na týden. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 3, s. 14-19.
  článok

  článok


 6. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 3, s. 12-17.
  článok

  článok


 7. POSPÍŠIL, Roman. Koncentrace pozornosti v kontextu psychických stavů jako předpoklad pro úspěšnou práci s pokročilými automatizovanými systémy velení a řízení. In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2017. ISSN 1803-8670, 2017, roč. 52, č. 1, s. 37-52.
  článok

  článok


 8. Francie: nový zákonník práce umožňuje být offline. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 1, s. 12.
  článok

  článok


 9. BIRKNEROVÁ, Zuzana - KOVAĽOVÁ, Jana. Súvislosti medzi determinantmi posudzovania obchodného správania z pohľadu zákazníkov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 1, s. 33-39.
  článok

  článok


 10. MUNTEAN, Cristina. Klid a radost v práci? Chce to jen změnu myšlení. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 22-24.
  článok

  článok