Výsledky vyhľadávania

 1. MOKRÁŠ, Luboš. Čína - jaká bude budoucnost druhé největší ekonomiky světa? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 9, s. 48-49.
  článok

  článok

 2. SKIDELSKY, Robert. Stratený raj pracujúcich. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. September-Október, s. 8-9. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0176944/GW009_0102013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 3. PETŘÍČEK, Martin. Proč ještě kapitalismus nezanikl. In QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů : Hradec Králové, 14.-18. května 2012. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9, s. 582-588.
  článok

  článok

 4. STANĚK, Peter. Kriminalizácia ekonomiky. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2012. ISSN 1339-2271, 2012, roč. 13, č. 6, s. 9-11.
  článok

  článok

 5. SEDLÁK, Mikuláš. Nová éra civilizácie - výzva na zmenu hospodárskeho poriadku. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 458-466.
  článok

  článok

 6. MIHALIK, Jozef. Budovanie sociálneho štátu na báze orientovaného trhového hospodárstva v rámci "sociálnej Európy" je pre Slovensko lepším variantom v porovnaní s inými modelmi. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok

 7. ÚRADNÍČEK, Vladimír - ZIMKOVÁ, Emília. Vývoj hospodárskych cyklov vo vybraných krajinách eurozóny - konvergencia alebo divergencia ? In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4. VEGA 1/0229/09.
  článok

  článok

 8. BORNER, Silvio. Švajčiarska inšpirácia alebo tajomstvo pokračujúceho úspechu : čo sa môžeme naučiť z porovnania historického vývoja ekonomík? In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Marec, s. 10-12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111511/GW-03-2010-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok

 9. GODET, Martial - PODKOLZINE, Roman. Mýty a omyly súčasných investorov : krajiny z BRIC alebo globálne rozvíjajúce sa trhy? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2009. ISSN 1335-8235, december 2009, roč. 10, č. 12, s. 25.
  článok

  článok