Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 31  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006116 xpca^"
 1. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Continental Shelves in the Arctic - Current Status of the Submissions to the Commission of the Limits of the Continental Shelf. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 62-76.
  článok

  článok

 2. HULA, Róbert. Impact of the Military Crisis in Ukraine on the Development of the Prices of Selected Raw Materials of Chemical Production. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3081, 2022, roč. 15, č. 4, s. 227-236. KEGA 032EU-4/2020.
  článok

  článok

 3. KUNYCHKA, Mykhaylo. Afrika v medzinárodnom obchode: súčasné výzvy a perspektívy. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 4, s. 451-468 online.
  článok

  článok

 4. VIDOVÁ, Jarmila. Cirkulárna ekonomika ako "nový" hospodársky model? In Odpadové fórum : odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. - Praha : České ekologické manažerské centrum, 2019. ISSN 1212-7779, říjen 2019, roč. 20, č. 10, s. 18-19.
  článok

  článok

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Food Safety Management System ISO 22000 on the Example of the Polish Poultry Company. In Enterprise and Human Resource Management as Areas of Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-74-7, pp. 40-61 [1,05 AH]. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 6. ČULKOVÁ, Katarína - MANOVÁ, Eva - MIHALIKOVÁ, Eva. Economic Evaluation of Mining Projects. In Business and Innovation in Business Activities. Proceedings of Scientific Papers from International Scientific Conference. Business and Innovation in Business Activities XIII. : Proceedings of Scientific Papers from International Scientific Conference, Organized on April 26, 2018 in Prešov. - Mainz : Logophon Verlag, 2018. ISBN 978-3-936172-54-6, pp. 7-20. KEGA 031TUKE-4/2016, VEGA 1/0310/16.
  článok

  článok

 7. ČERŇÁK, Jozef. Vyhliadky a faktory obchodu v Afrike. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 44-50.
  článok

  článok

 8. MALINDŽÁK, Dušan et al. Homogeneous Production Processes and Approaches to Their Management. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2017, vol. 22, no. 2, pp. 153-160 online.
  článok

  článok

 9. DEMKO, Juraj - ROZKOŠOVÁ, Anna. Posúdenie vplyvu ťažobného priemyslu na životné prostredie. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 164-171 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. RUŽEKOVÁ, Viera. Perspektívy zemného plynu na európskom energetickom trhu vo svetle prebiehajúcich zmien. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 77-85.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.