Výsledky vyhľadávania

 1. CHALUPA, Petr - HÜBELOVÁ, Dana. Paradox prokletí přírodních zdrojů na příkladu vybraných zemí Latinské Ameriky. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 149-160.
  článok

  článok

 2. MERRITT, Giles. Cyprus: na dno a ešte hlbšie. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Apríl, s. 14-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167906/GW0042013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 3. HAVLÍČEK, Karel. Byznys v Africe: netušené možnosti. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 0026-8720, Červenec 2012, roč. 47, č. 7, s. 20-23.
  článok

  článok

 4. JIRÁKOVÁ, Edita. Mongolská politika nejen ve světle korupčních afér a těžebního boomu. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2012. ISSN 0543-7962, 2012, roč. 36, č. 12, s. 20-25.
  článok

  článok

 5. LUKÁŠ, Ivan. Světové soupeření o nerostné suroviny jako jeden z nejzávažnějších geopolitických problémů současnosti. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2012. ISSN 0543-7962, 2012, roč. 36, č. 5, s. 28-30.
  článok

  článok

 6. SOBINKOVIČ, Branislav. Za mastenec hrozí mastné odškodné. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 6. októbra 2011, roč. 21, č. 40, s. 38-39.
  článok

  článok

 7. Surovinová príťažlivosť Mongolska rastie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 25. augusta 2011, roč. 21, č. 34, s. 19.
  článok

  článok

 8. Európan v nekonečnej stepi. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2011. ISSN 1335-4620, 24. augusta 2011, roč. 19, č. 17, s. 31-33.
  článok

  článok

 9. DVOŘÁK, Antonín - KAVINA, Pavel - NOUZA, Richard. K některým trendům v oblasti získávání nerostných zdrojů po roce 2000. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0572-3043, 2008, roč. 16, č. 4, s. 83-91.
  článok

  článok

 10. PAVLICA, Marek. Euro a jeho role v hospodářství Ruské federace. In 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7.
  článok

  článok