Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 16  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006157 xpca^"
 1. TOKÁROVÁ, Mária. Politika hospodárskej súťaže. Recenzovali: Ján Lisý, Ľubomír Strieška. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 239 s. [14,59 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-89710-29-4. 1/0001/16, VEGA, Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 4]
 2. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Nekalé praktiky spájané s úspešnou značkou. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza V. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4238-8, s. 73-79 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015 "Diagnosticko-prognostický monitoring podnikateľských subjektov ako nástroj konkurenčnej výhody a rozvoja podnikateľského prostredia SR".
  článok

  článok

 3. MIŠURA, Ján. Nekalá súťaž ako konkurenčná praktika a jej vplyv na svetový obchod : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Sabo. Bratislava, 2013. 142 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. SABO, Mikuláš et al. Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov. Bratislava : Sprint dva, 2011. 395 s. [19,5 AH]. Juristika. ISBN 978-80-89393-48-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 5. Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. Darina Zwiebová a kolektív ; zostavil Martin Matušovič. Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. CD-ROM [178 s.]. VEGA 1/0549/10. ISBN 978-80-970622-1-7. 1/0549/10, VEGA, Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. DUDEKOVÁ, Alena. Klamlivá reklama a jej možný dopad na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 91-95.
  článok

  článok

 7. Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. Darina Zwiebová a kolektív ; zodp. red. Martin Matušovič. Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. CD-ROM [120 s.]. VEGA 1/0549/10. ISBN 978-80-970622-0-0. 1/0549/10, VEGA, Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Nekalá súťaž v globalizovanej ekonomike. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. ISBN 978-80-970622-0-0, s. 45-53. VEGA 1/0549/10. 1/0549/10, VEGA, Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza.
  článok

  článok

 9. TOKÁROVÁ, Mária. Ordoliberalizmus a jeho vplyv na implementáciu fenoménu konkurencie do predstavy o sociálne trhovom hospodárstve. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISSN 1336-1732, September 2009, roč. 2, č. 3, s. 100-109. VEGA 1/0605/08, VEGA 1/0414/09. 1/0605/08, VEGA, Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ.
  článok

  článok

 10. MIŠURA, Ján. Inštitucionálny systém ochrany duševného vlastníctva a férovej súťaže a jeho vplyv na trhovú štruktúru v medzinárodnom obchode. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 227-232.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.