Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna - LONDÁK, Ján. Research on Discounting Private Companies in the Markets of Central and Eastern Europe. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 229-246 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. GREŠŠ, Martin. Legislative Changes in the Business Environment. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 22, no. 2, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 3. PUŠKÁROVÁ, Paula. Methodological Dichotomy in the Studies of Knowledge Spillovers: CEE Region Under Focus. In Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems : A Case Study of CEE Regions. - Cham : Springer, 2018. ISBN 978-3-319-67028-7. ISSN 1430-9602, pp. 253-286 [3,02 AH].
  článok

  článok

 4. ONDRIAŠ, Juraj. The 16+1 Platform of Cooperation. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 1107-1114 online.
  článok

  článok

 5. ŠIPIKAL, Miroslav - BUČEK, Milan. The Role of FDI in Regional Innovation and Its Influence on the Emergence of Knowledge Spillover Effects. In Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems : A Case Study of CEE Regions. - Cham : Springer, 2018. ISBN 978-3-319-67028-7. ISSN 1430-9602, pp. 195-218 [2,05 AH]. ESPON "Knowledge Innovation Territory", VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 6. ONDRIAŠ, Juraj. The Belt and Road Initiative in Central and Eastern Europe. In GEOPOLITIKAI STRATÉGIÁK KÖZÉP-EURÓPÁBAN, Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából: Sopron, 2017. November 9. Geopolitikai stratégiák Közép-Európában : Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából: Sopron, 2017. november 9. - Sopron : Soproni Egyetem: Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar : University of Sopron: Alexander Lámfalussy Faculty of Economics, 2017. ISBN 978-963-359-091-1, s. 214-223.
  článok

  článok

 7. LÁBAJ, Martin. Príjmové nerovnosti a životná úroveň v krajinách SVE. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 18-21 online. APVV-15-0765 "Nerovnosť a ekonomický rast", VEGA 1/0313/14 "Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku".
  článok

  článok

 8. NAGY, Ladislav. Impact of the tax system on the competitiveness of businesses and capital inflow : international comparison within the CEE region. - Registrovaný: Web of Science. In Public finance quarterly. - Thousand Oaks : SAGE Periodicals Press. ISSN 0048-5853, 2017, vol. 62, no. 1, pp. 22-38.
  článok

  článok

 9. KOTLEBOVÁ, Jana. 9th International conference on currency, banking, and international finance. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 32-33.
  článok

  článok

 10. ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena. Central and Eastern European share markets and the Halloween Effect. - Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, July 2016, vol. 12, no. 2, pp. 61-71. VEGA 1/0124/14.
  článok

  článok